Pentahydrát síranu měďnatého: Význam v krmivu pro zvířata
Jsi tady: Domov » Zprávy » Novinky o krmných přísadách » Pentahydrát síranu měďnatého: Význam v krmivu pro zvířata
KONTAKTUJTE NÁS

Pentahydrát síranu měďnatého: Význam v krmivu pro zvířata

Zobrazení:0     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2024-05-19      Původ:Stránky

Zeptejte se

linkedin sharing button
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
wechat sharing button
sharethis sharing button

Definice pentahydrátu síranu měďnatého


Pentahydrát síranu měďnatého (CuSO₄·5H2O), běžně známý jako modrý vitriol nebo bluestone, je modrá krystalická pevná látka, která je široce používána v různých průmyslových, zemědělských a vědeckých aplikacích.Jako hydrátová forma síranu měďnatého obsahuje pět molekul krystalické vody.Tato sloučenina je známá svou zářivě modrou barvou a je vysoce rozpustná ve vodě.Slouží jako kritický zdroj mědi v různých odvětvích, včetně krmné přísady ve výživě zvířat pro doplnění nezbytné mědi, podporu růstu a podporu celkového zdraví.


Pentahydrát síranu měďnatého


Historický vývoj pentahydrátu síranu měďnatého


Pentahydrát síranu měďnatého má bohatou historii, která sahá až do starověkých civilizací, kde byl ceněn pro své léčivé a konzervační vlastnosti.Staří Egypťané a Řekové používali sloučeniny mědi, včetně síranu měďnatého, k léčbě ran a čištění vody, zatímco Římané je používali jako adstringens a pro různé lékařské ošetření.Během středověku alchymisté zkoumali transformační vlastnosti síranu měďnatého, což přispělo k raným znalostem chemie.Jeho průmyslové aplikace se začaly objevovat během renesance, zejména v textilním průmyslu pro barvení látek a v zemědělství pro kontrolu chorob rostlin.V 19. století došlo k širokému využití v zemědělství, zejména díky vývoji směsi Bordeaux k boji proti chorobám révy vinné.Průmyslová revoluce usnadnila masovou výrobu, zvýšila dostupnost a snížila náklady.V polovině 20. století byl pentahydrát síranu měďnatého uznán jako životně důležitá přísada do krmiv, nezbytná pro poskytování mědi ve výživě hospodářských zvířat, drůbeže a vodních živočichů, čímž se zlepšuje jejich růst a zdraví.Moderní technologický pokrok zvýšil čistotu a kvalitu síranu měďnatého, díky čemuž je efektivnější a bezpečnější pro různé aplikace, s rostoucím důrazem na udržitelné výrobní metody s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí.Dnes zůstává pentahydrát síranu měďnatého klíčovou složkou v mnoha průmyslových odvětvích, což odráží jeho vývoj od starověkého léku k moderní průmyslové základně.


Vzhled a chemický vzorec pentahydrátu síranu měďnatého


Pentahydrát síranu měďnatého, vědecky uváděný jako CuSO₄·5H2O, a jeho molekulová hmotnost je 249,68.Vyznačuje se výrazným vzhledem a chemickým složením.Ve své fyzické formě se projevuje jako zářivě modré krystalické pevné látky s průhlednou kvalitou, často vykazující krystalickou strukturu.Sloučenina vděčí za svou modrou barvu přítomnosti iontů mědi ve své struktuře.Navíc jeho chemický vzorec označuje přítomnost pěti molekul vody (pentahydrátu) pro každou molekulu síranu měďnatého.Tato hydratovaná forma přispívá k rozpustnosti sloučeniny ve vodě, takže je snadno rozpustná a běžně se používá ve vodných roztocích.Kromě toho je v okolních podmínkách náchylný k hygroskopičnosti, snadno absorbuje vlhkost z okolí, což může ovlivnit jeho fyzikální vlastnosti.


Technologie výroby pentahydrátu síranu měďnatého


Výroba pentahydrátu síranu měďnatého obvykle používá následující metody:


Metoda řešení: Rozpusťte měď nebo sloučeniny mědi v kyselině sírové a poté krystalizací získáte pentahydrát síranu měďnatého.

Metoda elektrolýzy: Vysoce čistý pentahydrát síranu měďnatého vzniká elektrolýzou elektrolytu obsahujícího měď.

Oxidační metoda: oxidujte měď přímo ve vzduchu a poté ji zpracujte kyselinou sírovou za vzniku pentahydrátu síranu měďnatého.

Během výrobního procesu je třeba přísně kontrolovat reakční podmínky a čistotu, aby bylo zajištěno, že kvalita produktu odpovídá standardům.


Standardy kvality a zkušební metody pro pentahydrát síranu měďnatého


Mezi kvalitativní standardy pentahydrátu síranu měďnatého patří čistota, obsah vlhkosti, obsah těžkých kovů a další ukazatele.Běžné metody detekce jsou:


Chemická titrace: Stanovte čistotu pentahydrátu síranu měďnatého.

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS): detekuje obsah těžkých kovů.

Karl Fischerova metoda: Stanovení obsahu vlhkosti.

Přísná kontrola kvality a testovací metody zajišťují bezpečnost a účinnost pentahydrátu síranu měďnatého.


Účinky pentahydrátu síranu měďnatého u různých zvířat


Pentahydrát síranu měďnatého má různé účinky na různé živočichy, především kvůli jeho roli jako zdroje esenciální mědi a jeho potenciálním fyziologickým a biochemickým dopadům.Zde je návod, jak to ovlivňuje různá zvířata:


Drůbež:

Podpora růstu: Bylo prokázáno, že suplementace pentahydrátem síranu měďnatého ve výživě drůbeže zvyšuje výkonnost růstu, včetně zvýšení tělesné hmotnosti a lepší účinnosti krmiva.

Prevence nemocí: Měď hraje klíčovou roli v imunitním systému drůbeže a přiměřené hladiny mědi mohou pomoci předcházet nemocem, jako je nekrotická enteritida a bakteriální infekce.

Kvalita peří: Pentahydrát síranu měďnatého může zlepšit kvalitu a integritu peří u drůbeže, což vede ke zdravějšímu opeření a omezení chování při klování peří.


Svině:

Zlepšení růstu: Podobně jako u drůbeže může suplementace pentahydrátem síranu měďnatého ve výživě prasat zlepšit rychlost růstu a účinnost konverze krmiva, což vede k efektivnějšímu přírůstku hmotnosti.

Kontrola nemocí: Měď má antimikrobiální vlastnosti, které mohou pomoci kontrolovat patogeny ve střevě prasat a snížit výskyt onemocnění, jako je průjem po odstavení a úplavice prasat.

Zdraví kloubů: Měď hraje roli při tvorbě kolagenu a zdraví kloubů u prasat, přispívá ke zlepšení vývoje kostry a celkové strukturální integritě.


Přežvýkavci (skot, ovce a kozy):

Využití živin: Měď je nezbytná pro enzymatické reakce zapojené do metabolismu živin, zejména u přežvýkavců.Suplementace pentahydrátem síranu měďnatého může zvýšit využití živin a účinnost krmiva.

Reprodukční výkon: Adekvátní hladiny mědi jsou rozhodující pro reprodukční funkci přežvýkavců.Suplementace pentahydrátem síranu měďnatého může zlepšit reprodukční výkon, včetně míry plodnosti a kvality spermií u mužů.

Zdraví kopyt: Měď se podílí na tvorbě pojivových tkání, včetně kopyt.Správné doplňování mědi může přispět ke zdravějším kopytům a snížení výskytu poruch souvisejících s kopyty.


Vodní živočichové:

Podpora růstu: Měď je základní mikroživinou pro vodní živočichy, včetně ryb a krevet.Suplementace pentahydrátem síranu měďnatého v aquafeed může podpořit růst a zvýšit míru přežití.

Odolnost vůči chorobám: Měď má antimikrobiální vlastnosti, které pomáhají kontrolovat bakteriální a plísňové infekce ve vodním prostředí a snižují výskyt onemocnění, jako je bakteriální onemocnění žáber a plísňové infekce.

Celkově hraje pentahydrát síranu měďnatého zásadní roli při podpoře růstu, zvyšování odolnosti vůči chorobám a zlepšování celkového zdraví a výkonnosti u široké škály zvířat, což z něj činí cennou součást programů výživy zvířat v různých odvětvích živočišného průmyslu a akvakultury.


Aplikace pentahydrátu síranu měďnatého


Kromě jeho aplikace v přísady do krmiva, pentahydrát síranu měďnatého je také široce používán v zemědělství (fungicidy), průmyslu (galvanické pokovování, tisk a barvení), lékařství (antibakteriální léky) a dalších oblastech.Jako doplňková látka je jeho hlavní funkcí doplnění stopových prvků a zlepšení zdraví zvířat.


Skladování pentahydrátu síranu měďnatého


Pentahydrát síranu měďnatého by měl být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, aby se zabránilo vlhkosti a vysokým teplotám.Kromě toho by se kyseliny a hořlavé materiály měly uchovávat mimo dosah, aby se zabránilo chemickým reakcím.


Opatření pro pentahydrát síranu měďnatého


Při použití pentahydrátu síranu měďnatého je třeba vzít v úvahu následující body:


Kontrola dávkování: Přidávejte podle doporučeného dávkování a vyhněte se nadměrnému používání.

Bezpečná manipulace: Při používání používejte ochranné pomůcky a vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima.

Ochrana životního prostředí: Odpad řádně zlikvidujte, abyste předešli znečištění životního prostředí.


Vyhlídky na trhu pentahydrátu síranu měďnatého


S neustálým rozvojem chovu zvířat a zemědělství poptávka na trhu po pentahydrátu síranu měďnatého stále roste.V budoucnu, s pokrokem technologie a zlepšením požadavků na ochranu životního prostředí, budou na trhu více upřednostňovány vysoce čisté produkty síranu měďnatého s nízkým znečištěním.Jako profesionální dodavatel doplňkových látek do krmiv bude Polifar i nadále odhodlána poskytovat vysoce kvalitní pentahydrát síranu měďnatého, aby uspokojil poptávku na trhu a podpořil zdravý rozvoj průmyslu.


Věřím, že prostřednictvím výše uvedeného obsáhlého úvodu hlouběji rozumíte pentahydrátu síranu měďnatého.Pokud potřebujete další informace nebo požadavky na nákup o pentahydrátu síranu měďnatého, neváhejte kontaktujte Polifar a my vám budeme sloužit z celého srdce.


Související novinky

obsah je prázdný uff01

Pokud potřebujete přísady do potravin, přísady do krmiv nebo premixy, neváhejte nás kontaktovat.Máme vynikající technický tým, který může být navržen podle požadavků zákazníků.
  • Doplňkové látky: 86-25-83463431
    Potravinářské přísady: 86-25-84431783
  • Přísady do krmiva:sales@polifar.com
    Potravinářské přísady: potraviny.sales@polifar.com
  • Sídlo: místnost 512, budova B-1, Greenland Window Business Plaza, č. 2 Jinlan Road, Jiangning District, Nanjing

    Kancelář pobočky Guangzhou: místnost 801, budova Deshun, č. 70, Huizhi 3rd Road, okres Panyu, Guangzhou
Vítejte, kontaktujte nás
Máme skvělý technický tým.
KONTAKTUJTE NÁS
Následuj nás
Copyright © 2021 Polifar Group.Všechna práva vyhrazena. Zásady ochrany osobních údajů